Biedrība 'Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija'

LTRTA ir vienīgā lauksaimniecības tehnikas nozari pārstāvoša profesionāla nevalstiska organizācija, dibināta 1999. gadā, kas apvieno NOZĪMĪGĀKOS UN SPĒCĪGĀKOS lauksaimniecības tehnikas NOZARES UZŅĒMUMUS un servisa pakalpojumu sniedzējus.

Biedrība „LTRTA” ir dibināta 1999. gada maijā un tās mērķi ir:

  1. Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana.
  2. Lauksaimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā.
  3. Savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses.

LTRTA ir Eiropas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un servisa asociācijas (CLIMMAR) biedrs

LTRTA ir Eiropas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un servisa asociācijā (CLIMMAR)

LTRTA sadarbības partneri