Biedrība “Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”

LTRTA ir vienīgā lauksaimniecības tehnikas nozari pārstāvoša profesionāla nevalstiska organizācija, dibināta 1999. gadā, kas apvieno NOZĪMĪGĀKOS UN SPĒCĪGĀKOS lauksaimniecības tehnikas NOZARES UZŅĒMUMUS un servisa pakalpojumu sniedzējus.

LTRTA misija

Veicinātu nozares attīstību

Sekmētu savstarpējo sadarbību

Pilnveidot nozares speciālistu profesionālo izaugsmi

Kopā sanākšana ir sākums, 

kopā turēšanās ir progress,
kopā strādāšana ir panākumi!

Henrijs Fords

Biedrības LTRTA biedri

LTRTA jaunumi