Valsts institūcijas

LTRTA sadarbojas ar visām lauksaimniecības nozarē iesaistītām un nozari ietekmējošām valsts institūcijām. 

Zemkopības ministrija atbild par lauksaimniecības nozares attīstību. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām koordinē un vada nozares normatīvo aktu izstrādāšanu.

Lauku atbalsta dienests realizē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta programmas.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) uztur traktortehnikas reģistru, veic tehniskās apskates un apkopotā statistika ļauj LTRTA biedriem analizēt situāciju tehnikas tirgū un plānot tehnikas pieprasījumu turpmākajiem periodiem.