Mediators lauksaimniekiem

LTRTA piedāvā mediatora pakalpojumus gadījumos, kad nozares uzņēmumi nonākuši strīdus situācijās un, ja domstarpības neizdodas atrisināt pašiem, kā neitrāls sarunas dalībnieks uzņemas starpnieka pienākumus, lai strīdu atrisinātu abām pusēm pieņemamā vaidā.