LTRA  sadarbība ar izglītības iestādēm

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācijas biedri sadarbojas ar vadošajām mācību iestādēm, kurās sagatavo augsti kvalificētus nozares speciālistus.