BiedriemKalendārs
Septembris, 2017
POTCPSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       

Biedrs

LTRTA ir Eiropas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un servisa asociācijā (CLIMMAR)
Lauku atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēma – palīgs lauksaimniekiem

Pievienots: 2016-01-08 15:02:47, Skatīts: 972

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi, kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara ātrākus un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsāka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā tika izveidots PlatÄ«bu maksājumu pieteikums, bet šobrÄ«d sistēmā ir pieejami pakalpojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits, gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā viens no lielākajiem lauksaimnieku atbalsta rÄ«kiem pieminams Zaļināšanas kalkulators, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasÄ«bu ievērošanā.

2015. gadā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma saņēma  2.vietu Apvienoto Nāciju Organizācijas  konkursā „Apvienoto Nāciju Organizācijas Publisko pakalpojumu balva 2015” („2015 United Nations Public Service Award”) kategorijā „Publisko pakalpojumu pieejamÄ«bas veicināšana informācijas laikmetā” ("Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age”). Šis ir ļoti augsts novērtējums, Latvijā balvu par sniegtajiem pakalpojumiem kāda no valsts iestādēm saņēmusi pirmo reizi.

Sistēma atvieglo LAD klientiem pieteikumu aizpildÄ«šanu un pārraudzÄ«bu. LAD EPS  Pieteikumu aizpildÄ«šanas process ir vienkāršots un papildināts ar papildu skaidrojošajiem materiāliem, kā arÄ« ir pieejama papildu informāciju par iesniegto pieteikumu apstrādisaņemto atbalsta izmaksu, dažādām problēmām un cita, tādējādi  LAD ir kļuvis pieejamāks klientiem. EPS gÅ«st arvien lielāku popularitāti, jo tā tiek nemitÄ«gi uzlabota un padarÄ«ta lietotājam ērtākaiespējams autorizēties, izmantojot internetbanku, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID), kā arÄ« LAD EPS vienu klientu var pārstāvēt un rÄ«koties tā vārdā vairāki lietotāji.

Arī 2015. gadā LAD papildinājis EPS ar vairākiem jauniem e-pakalpojumiem, piemēram:

  • “KultÅ«raugu mēslošanas plāns”, kas palÄ«dz sastādÄ«t kultÅ«raugu mēslošanas plānunoteikt, cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot apsaimniekotās platÄ«bas, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c);
  • Izveidots e-pakalpojums PašvaldÄ«bu sociālajiem dienestiem operatÄ«vas informācijas iegÅ«šanai par LAD izmaksātā atbalstu apmēru fiziskajām personām, kas nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par maznodrošinātā statusa piešÄ·iršanu;
  • Pilnveidots Riska pārvaldÄ«bas (Apdrošināšana) e-pakalpojums; to noteica izmaiņas normatÄ«vajos aktos.

LAD EPS lietotāji ir lauksaimnieki, mežsaimnieki un zivsaimnieki, kā arÄ« citi klienti, piemēram, lauksaimniecÄ«bā izmantojamās zemes apsaimniekotāji, pretendenti, kuri iesniedz projektus, lai pretendētu uz kādu no atbalsta veidiem, DUS operatori, kuri nodrošina bezakcÄ«zes degvielas tirgošanu, Latvijas nacionālās sertificēšanas shēmas dalÄ«bnieki, kuri saņem apliecinājumu par platÄ«bās audzētām kultÅ«rām, ja tās tiek izmantotas biodegvielu un bioloÄ£isko šÄ·idro kurināmo ražošanai, kā arÄ« citu ZemkopÄ«bas ministrijas iestāžu klienti.

Lai kļūtu par EPS lietotāju, ir jānoslēdz lÄ«gums “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Informāciju par pieteikšanos sistēmai, tās lietošanu, kā arÄ« par pieejamajiem e-pakalpojumiem var iegÅ«t Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.


Saite uz pirmavotu:

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/jaunumi/preses-relizes/lauku-atbalsta-dienesta-e-pieteiksanas-sistema-paligs-lauksaimniekiem-585