BiedriemKalendārs
Septembris, 2017
POTCPSSv
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       

Biedrs

LTRTA ir Eiropas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības un servisa asociācijā (CLIMMAR)

BiedrÄ«ba ir dibināta 1999. gada maijā. No dibināšanas dienas lÄ«dz 2010. gada nogalei biedrÄ«bas nosaukums bija „LauksaimniecÄ«bas tehnikas tirgotāju asociācija”. Lai paplašinātu biedrÄ«bas darbÄ«bu, kopsapulce mainÄ«ja biedrÄ«bas statÅ«tus un nosaukumu, kļūstot par biedrÄ«bu „LauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”. BiedrÄ«bas saÄ«sinātais nosaukumsbiedrÄ«ba „LTRTA”.

BiedrÄ«ba „LTRTA” darbojas saskaņā ar statÅ«tiem, biedru kopsapulces lēmumiem un tās mērÄ·i ir:
1. lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana;
2. lauksaimniecÄ«bas materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā;
3. savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses.

2010.gada novembrÄ« tika apstiprināts Nolikums par jaunu biedru uzņemšanu biedrÄ«bā „LauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija””. Nolikumā noteikti kritēriji, kuriem jāatbilst, lai persona kļūtu par biedrÄ«bas biedru, iesniedzamie dokumenti un uzņemšanas kārtÄ«ba.

BiedrÄ«bā „LTRTA” apvienojušies 27 biedri.
Augstākā biedrības lēmējinstitūcija ir kopsapulce.
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce uz 3 gadiem.
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz 3 gadiem.

BiedrÄ«bas „LTRTA” valde:

valdes priekšsēdētājs - Guntis TÄ«Ä£eris (SIA "Auteks")
valdes locekļi:

  • Aigars Laurinovičs (LPKS "LATRAPS");
  • Aldis Limanskis (IKU "Eduards")
  • Baiba Mikāla (SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "AMAZONE");
  • Dainis Ä¢Ä“Ä£ers;
  • Jānis Cers (SIA "KONEKESKO LATVIJA");
  • Raitis Penkevics (SIA "POLTEH")

Revidente - Dzintra Medvedeva

Izpilddirektors Normunds Å½unna

 

BiedrÄ«bavaldes priekšsēdētājs, valde un biedri:
1. pārstāv biedrības viedokli dažādās institūcijās un masu medijos;
2. sadarbojas ar Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru un citām valsts iestādēm;
3. darbojas dažādās darba grupās un piedalās sanāksmēs;
4. seko normatÄ«vo aktu izstrādes gaitai un piedalās jautājumu risināšanā, dokumentu izstrādāšanā un lēmumu pieņemšanā, kas skar biedru intereses, lauksaimniecÄ«bu un uzņēmējdarbÄ«bas vidi, lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražošanu un tirdzniecÄ«bu;
5. sadarbojas ar Zemnieku Saeimu, LOSP un citām nevalstiskajām organizācijām;
6. apkopo priekšlikumus par nepilnÄ«bām vai nepieciešamajiem uzlabojumiem normatÄ«vajos aktos, kas saistÄ«ti ar lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražošanu un tirdzniecÄ«bu, iesniedz tos attiecÄ«gās nozares ministrijās vai citās valsts un pašvaldÄ«bas institÅ«cijās, piedalās to izskatÄ«šanā;
7. pauž lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju viedokli par aktuāliem jautājumiem lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražošanā, tirdzniecÄ«bā, kvalitātes vērtēšanā un citos jautājumos;
8. pārstāv lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotājus un tirgotājus starptautiskajās attiecÄ«bās ar Eiropas SavienÄ«bas Tirgotāju savienÄ«bu un citām biedrÄ«bas biedru intereses skarošÄm ārvalstu organizācijām.

BiedrÄ«bai „LTRTA” ir sava simbolika - apstiprināts logo un logo papildinātie varianti.
Logo izgatavošanas un lietošanas kārtÄ«bu nosaka Nolikums par biedrÄ«bas „LauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija” logo lietošanu. Logo vai tā elementus biedrÄ«ba izmanto savās veidlapās, zÄ«mogā, vizÄ«tkartēs, oficiālajos dokumentos un citos dokumentos, mājaslapā, informatÄ«vajos izdevumos, iespieddarbos, dažāda veida reprezentācijas materiālos, suvenÄ«ros, priekšmetu noformēšanā, informatÄ«vajos materiālos. Biedri var brÄ«vi izmantot logo jebkādos veidos, lai norādÄ«tu un izceltu savu piederÄ«bu biedrÄ«bai.

BiedrÄ«ba „LTRTA” ir apstiprinājusi Ētikas kodeksu, kas nosaka biedru profesionālās ētikas un uzvedÄ«bas pamatprincipus, tajā ietvertie principi un normas jāievēro biedriem gan savstarpējā saskarsmē, gan arÄ« saskarsmē un attiecÄ«bās ar citām personām, risinot savas profesionālās darbÄ«bas jautājumus.

BiedrÄ«bas „LTRTA” biedru darbÄ«bas un ētikas pamatprincipi ir:
1. sekmēt lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražošanas un tirdzniecÄ«bas attÄ«stÄ«bu valstÄ«, sekmēt inovāciju un jaunu tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«bu, lauksaimniecÄ«bas un lauku attÄ«stÄ«bu un modernizāciju, celt lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotāju un tirgotāju prestižu, stiprināt ražotāja, tirgotāja un klienta savstarpējo uzticÄ«bu;
2. ražot un pārdot tikai kvalitatÄ«vu preci, godprātÄ«gi informēt par piedāvātās preces Ä«pašÄ«bām, izcelsmi un kvalitāti;
3. profesionāli apkalpot katru klientu;
4. lietišÄ·i un profesionāli izskatÄ«t klienta pretenzijas;
5. veicināt tehnikas ražošanas, tirdzniecÄ«bas un servisa politikas veidošanu valstÄ«.

Lai uzturētu augstus biedrÄ«bas „LTRTA” biedru ētikas standartus citu tehnikas ražotāju, tirgotāju, pircēju un lietotāju vidē, uzlabotu tehnikas ražotāju un tirgotāju ētiku un nostiprinātu nozares ētikas principus, veicinātu BiedrÄ«bas statÅ«tu ievērošanu un prestižu, biedrÄ«bā ir izveidota Ētikas komisija. Ētikas komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētāja Baiba Mikāla un komisijas locekļi Ivars Keviešens un Guntis TÄ«Ä£eris. Komisija darbojas saskaņā ar apstiprināto Ētikas komisijas nolikumu. Komisijas kompetencē ir izskatÄ«t jautājumus par biedrÄ«bas „LTRTA” biedriem un vērtēt to rÄ«cÄ«bu, izteikt viedokli par citu personu, kuras nav „LTRTA” biedri, neētisku rÄ«cÄ«bu, kas ietekmējusi vai var ietekmēt biedrÄ«bas biedrus un viņu darbÄ«bu un rÄ«cÄ«bu.

BiedrÄ«ba „LTRTA” ir Eiropas lauksaimniecÄ«bas tehnikas tirdzniecÄ«bas un servisa asociācijas (CLIMMAR) biedrs (www.climmar.com), tā regulāri piedalās CLIMMAR rÄ«kotajos pasākumos.
Rīgā 2011.gada 7. un 8.aprīlī notika CLIMMAR ikgadējā konference. 2014.gadā 23. -26. oktobrī Latvijā notika CLIMMAR kongress.
Ar biedrības dokumentiem, iespējām iestāties biedrībā var iepazīties mājaslapas sadaļā Dokumenti.

BiedrÄ«ba aicina lauksaimniecÄ«bas tehnikas ražotājus un tirgotājus, viņu klientus, zemniekus un visus lauksaimniecÄ«bas nozares pārstāvjus izteikt savus priekšlikumus, lÄ«dzdarboties un risināt jautājumus, kas saistÄ«ti ar lauksaimniecÄ«bas un lauku attÄ«stÄ«bu.

Biroja adrese: Republikas laukums 2, 922.kabinets,  RÄ«ga, LV-1010
Mob. tālr.: +371 26405221 (Guntis Tīģeris); +371 27853206
E-pasts: birojs@ltrta.lv
Mājaslapa: www.ltrta.lv